Účelem ústavu je činnost v ochraně a záchraně ohrožených druhů zvířat, zejména chovem čístokrevných životaschopných linií, jejich ochranou in-situ a ex-situ, výzkumem se zaměřením na biologii, etologii, taxonomii, zkvalitňování welfare, výživových specifických nároků, participace na reintrodukčních projektech, osvětové a vzdělávací činnosti vůči odborné a laické veřejnosti.

Účelem ústavu je činnost v ochraně a záchraně ohrožených druhů zvířat, zejména chovem čístokrevných životaschopných linií, jejich ochranou in-situ a ex-situ, výzkumem se zaměřením na biologii, etologii, taxonomii, zkvalitňování welfare, výživových specifických nároků, participace na reintrodukčních projektech, osvětové a vzdělávací činnosti vůči odborné a laické veřejnosti.

Naším cílem je vytvořit geneticky stabilní populaci taxonu v lidské péči, které budou v budoucnu nápomocny v návratu do původního místa výskytu.

Naším cílem je vytvořit geneticky stabilní populaci taxonu v lidské péči, které budou v budoucnu nápomocny v návratu do původního místa výskytu.

Chované druhy

27

Záchranné projekty

3

Spolupráce

9

  Institut pro chov, výzkum a ochranu ohrožených druhů zvířat, z.ú. 2643613

  Čeladná 752
  739 12 Čeladná

  +420 602 419 057
  ibcesa@ibcesa.com

   Institut pro chov, výzkum a ochranu ohrožených druhů zvířat, z.ú. 2643613

   Čeladná 752
   739 12 Čeladná

   +420 602 419 057
   ibcesa@ibcesa.com